Пълноценен живот в Святия Дух е предназначена да ви помогне да разберете по-задълбочено и цялостно истините от Божието Слово и по този начин да израстнете в любов, чистота и вяра в Господ Исус Христос (1Тим 1:5). Конкретните характеристики и помощни средства в Библия Пълноценен живот в Святия Дух са следните:
Отделителни заглавия в библейския текст
Тяхната цел е да разграничат по-лесно темата и съдържанието на всеки откъс от текста. ЗАБЕЛЕЖКА: Някои от заглавията в използвания превод на английски (New International Version) са променени. Там, където два или повече пасажа от Писанието са почти еднакви или разкриват едно и също събитие, този "паралел" е отбелязан в заглавията на отделните пасажи. Еднаквите или много сходни пасажи са отбелязани със съкращението пп ("подобни пасажи"). А близките пасажи, които обаче не са посветени на едно и също събитие, са отбелязани с бп (близки пасажи).
Препратки
Препратките, разположени в колоната по средата на всяка страница, целят да ви помогнат по-лесно да свързвате един библейски текст с други пасажи, които имат същата тема. Чрез тази система трудните или неясни пасажи се изясняват от самото Писание. 
Бележки
Бележките са поместени в долната част на почти всяка страница. Написани
са от петдесятна гледна точка и с убеждението, че цялото послание, критерии и опит, засвидетелствани от Христос и апостолите, са винаги в сила и са достъпни за Божия народ днес.
Бележките могат да се разделят на пет вида:
1)  Обяснителни. Те поясняват значението на думи и изрази от различни важни пасажи в Божието Слово.
2)   Богословски.   Формулират  и   тълкуват  великите  учения   и  истини   на Библията, т.е.  обобщават библейските учения  за кръщението,  устояването, прошката, покаянието, спасението, освещението...
3)   Свързани с личното общение с Бога.  Изтъкват колко важно е да се поддържа близка и посветена връзка с Бога - Отец, Син и Свят Дух - чрез вяра, покорство, молитва и различните средства на благодатта.
4) Етически. Подтикват читателя към пълно посвещение на Божието царство и Божията правда.  Наблягат върху значимостта на библейските принципи за  себеотрицание,   благочестие,   следване  на   Христос,   отделяне   от   греха, разпознаване на доброто и злото, дълг към Бога и другите.
5)  Практически. Представят полезна информация за всекидневния житейски път на вярващия. Съдържат практически насоки за изцелението, кръщението в Духа, отглеждането и възпитанието на благочестиво поколение, духовното воюване, за това как да се преодолява тревогата, как да се устоява на изпитанията и т.н.
Статии

Статиите са посветени на важни теми, които са разгледани по-подробно и пълно отколкото в бележките. Обикновено са поместени в близост до някой от основните текстове, свързани с проблема, който се разглежда в тях. Заглавията на всички статии са изброени в съдържанието в началото на книгата.
В статиите, както в бележките, има множество препратки в скоби. Тук се сочи името на всяка книга според реда им в Библията. Ако пред дадена препратка не е споменато заглавието на библейска книга, това означава, че става дума за същата книга, в която е била и предходната препратка.
Въведения
Към всяка книга от Библията има въведение, което включва: 1) структурата на  текста;   2)   обзор   на  историческата   обстановка,   информация  за  автора, обстоятелствата  около  написването  и  времето,   когато  е  създаден  текстът; 3) кратко изложение на първоначалния замисъл на книгата; 4) преглед на съдържанието; 5) обобщение за особеностите на книгата и най-важното в нея; и 6) предложение как да прочете тази книга, така че да се запознаете с цялата Библия за 2 години (една година за СЗ и една за НЗ). Ако четете внимателно въведенията към книгите, те ще ви помогнат да разберете по-добре самите книги и тяхното приложение. В края на всяко въведение има свободно място, където можете да записвате свои лични бележки за книгата.
Показалец на по-важните теми
Таблици
Библия Пълноценен Живот в Святия Дух съдържа различни таблици, които с обобщението си ще ви помогнат да узнаете повече за Библията и нейните учения по теми като служението на Исус, царството на Бога срещу царството на Сатана, последните дни от човешката история, дарбите на Святия Дух и т.н.
Карти
Библейският текст е съпътстван от голям брой карти, чиято цел е да онагледят представата ви за местата, където се случват събитията, описани в Библията. А накрая са дадени 16 цветни карти.
Предметен и именен показател
Предназначен е да ви насочи към най-важните бележки и статии върху различни теми и основни библейски учения. Под всяко заглавие тук ще намерите библейски текстове, придружени от бележки по дадения проблем. След пасажа е посочена страницата, на която се намира бележката. Статиите и въведенията също са включени.
Тематичен показалец
Той е в края на книгата - изброяват библейските пасажи, означени със символа на някоя от 12-те ключови теми, които вече посочихме. Под всеки символ ще намерите пасажите, подредени според последователността на библейските книги.
План за четене
Планът за четене, представен в края на изданието, ви дава възможност да изберете метод за четене на цялата Библия за една или за две календарни години. Планът за четене, даден в края на въведението към дадена книга, е предвиден за две години - Стария Завет през първата година, а Новия през втората.
Конкорданс
Конкордансът, съставен и редактиран Джон Р. Коленбърг III и Едуард В. Гудрик, е включен, за да ви помогне да намерите лесно и бързо разлини библейски стихове. Чрез ключова дума от даден текст можете да намерите стих, част от който помните, но не сте сигурни къде се намира.

Информация
Тип корица твърда
Размери 24x17
Година 2006
Илюстрации черно бели и пълноцветни
ISBN 0736103619
Страници 2594

Напишете мнение

Please login or register to review

Библия - пълноценен живот в Святия Дух

  • Код на продукта: 3619
  • Илюстрации: черно бели и
  • Година: 2006
  • ISBN: 0736103619
  • Страници: 2594
  • Тип корица: твърда
  • Размер: 24x17
  • Наличност: Да
  • 35,00лв.

  • Цена в бонус точки:350

Подобни продукти

Живо Слово - учебна Библия

Живо Слово - учебна Библия

Учебна Библия - това ново издание на Библията е направено специално за тези, които искат да задълбоч..

23,00лв.

Библията за Святия Дух

Библията за Святия Дух

Един резултат на дългогодишния изследователски труд на един от най-уважаваните петдесятни учени на н..

6,90лв.

Послание на надеждата

Послание на надеждата

Книгата включва Библейските текстове от: Евнагелието според Лука, Деяния на апостолите, Послянието д..

5,90лв.

Дословен превод на Новия Завет

Дословен превод на Новия Завет

През 2005г. за първи път на българския читател бе предложен дословен превод на Новия Завет от старог..

35,00лв.