За нас

Издателство "Нов човек" е създадено, за да представя пред хората в България историческото библейско християнство като необходим отговор за нуждите на днешното поколение. През изминалите години след 1990, когато бе създадено, издателство „Нов човек“ се утвърди като водещо в сферата на християнската литература. Ударението, което поставяме върху сериозната справочна литература, изследваща проблемите в техния корен, се превърна в отличителен белег на книгите ни. Представихме някои сериозни съвременни автори като Франсис Шефър, К. С. Луис, Джон Стот, Джеймс Добсън, Филип Янси, Джош Макдауъл – личности, които през последните три десетилетия оформят облика на мислещото християнство.

Книгите на издателството се подбират по признака на „горещото сърце и хладния ум“.

Стремежът ни е да продължим да задоволяваме нуждите от популярна и специализирана богословска, класическа и сериозна съвременна литература, която да подпомогне обновлението на Църквата и да насочи интереса на обществото към християнските ценности.

Издателство „Нов човек“ е член-основател на Асоциацията на българските книгоиздатели.