Рей Стедмън

Рей Стидмън (1917 – 1992) е автор на множество приложни коментари на книги от Стария и Новия Завет. Става известен с книгите си Живот в тялото и Автентично християнство за живота на Ранната църква. Пътешествие през Библията е най-значимото му произведение, адресирано предимно към новото поколение християни.


Няма продукти от този автор.